KLUB VODNÉHO PÓLA NOVÁKY

Kadeti

Počet hráčov v kategórií Kadeti: 17 - pozrieť zoznam.

Počet podujatí: 2 - pozrieť kalendár.

Počet výsledkov z podujatí: 9 - pozrieť výsledky.

Generálny partner

Mediálni partneri

Marketingový partner